חזרה לחברי שלש

הגר אנוש

שם: הגר אנוש

שיער: חום בהיר

עיניים: חומות

סוג שיער: חלק

גוון עור: בהיר

 
 

קורות חיים:

השכלה
2000-2006 
- תיכוןהאקדמיהלמוסיקהולמחולבירושליםע"שרובין, לימודימחולקלאסימודרניגאזומוסיקה.
2005/6 ,2004/5 ,2003/4 ,2001/2 
- "קרןתרבותאמריקהישראל"- זכייהבמלגותעבורלימודימחול.
2006 
- תחרותהבלטע"שמיהארבטובה - זכייהבמקוםהרביעי.
2013 
- סטודיולמשחקשלגליתרוזנשטיין-קורסלימודימשחקמולמצלמה.

2014 
- קורסמשחקשלהמלהקתגליתאשכול.
עבודות
2009 
- להקתתיאטרוןענבל - רקדניתבהצגתילדים״ארץהאושר״
2010 
- רקדניתבעבודה "תא" שלהכוראוגרףעידותדמורבשיתוףלהקתגינוליה.2011 - רקדניתוזמרתבעבודה "גאות" שלהכוראוגרפיתרוניתזיו.
2012 - 2018
- רקדניתומוזיקאיתבקבוצתמיומנה ,בניהולםשלבועזברמןואילוןנופרמעלמאההופעותבשנהבארץובחול.
2018- ועדהיום-
 הגרמוציאהליוטיובשיריםשכתבהוהלחינהביחדעםוידיאוקליפיםאותםערכהוביימה. מבשלתהופעהשלהאלבוםמשחקתורוקדתבהצגה״תירסחם״תיאטרוןהילדיםהישראלי,בבימויהשלאיילוןנופר. משחקתורוקדתבהצגה״המסעלאיאולי״שלתיאטרוןהקיבוץביחדעםלהקתהמחולהקיבוצית. רוקדתכפרילנסריתעםמיומנהבהופעותהמשולבותעםהקרקס .מלמדתמחולברחביהארץילדיםומבוגרים