תעריפון שח"מ הצגות ילדים | טלויזיה | קולנוע |

Fri Jan 1 00:00:00 UTC+0200 2016

קולנוע טלויזיה

יום צילום טלויזה תפקיד ראשי - 3092 שח

יום צילום טלויזיה כל תפקיד - 2330 שח

תוכנית ראיונות | שעשועון - 1103 שח

יום צילום קולנוע כל תפקיד - 1500 שח

יום צילום קולנוע שחקן מתחיל - 1200 שח

יום צילום קולנוע כל תפקיד | סרטים מתוקצבים מעל 4 מליון שח - 1600 שח

הצגות

שחקן בעל ותק מקצועי של עד שנתיים - 460 שח על פי הנחיות המחירים של סל תרבות ארצי

שחקן בעל ותק מקצועי של למעלה משנתיים - 570 שח על פי הנחיות המחירים של סל תרבות ארצי

הצגת קניינים - לפחות 50% מתעריף הצגה רגילה

תנאי תשלום - חודש בחודשו עד ה 10 לחודש

פרטים נוספים באתר שחמ

http://www.shaham.org.il/?CategoryID=163חזור...